Aýratyn

ÖNÜMLER

UU-1

100% gowy saklaýar, gowşurmazdan ozal ölen piksel ýok, inwentar, çalt eltip bermek.

100% gowy saklaýar, gowşurmazdan ozal ölen piksel ýok, inwentar, çalt eltip bermek.

Gyzgyn önümlerimiz

Satyn alanyňyza hoş geldiňiz

Önümlerimiziň berk hil kepilligi bar,
soraglaryňyz bar bolsa, satuwdan soňky hyzmatymyza ýüz tutup bilersiňiz

MISSION

STATEMENT

2016-njy ýylda döredilen Şençzhenen ULS Displeý Tehnologiýa Co.
Häzirki wagtda kompaniýamyzda 22 sany professional LED inerseneri we hünärmen gözleg we tehniki hyzmat topary bar;saýlanan markalar (Gloshine 、 Lightlink 、 Dicolor 、 Unilumin including) goşmak bilen, 1-2 ýylyň içinde ekranyň ajaýyp ýagdaýyny we durnuklylygyny üpjün etmek üçin LED ekranlary öndürdi.

 • ysd4
 • ysd1

ýakynda

HABARLAR

 • Näme üçin adaty proýeksiýanyň ýerine LED ekrany ulanmaly?Proýeksiýa tehnologiýasynyň käbir kemçilikleri barmy?

  Häzirki wagtda kinoteatrlaryň köpüsi proýeksiýa tehnologiýasyny henizem ulanýarlar.Bu şekiliň proýektor tarapyndan ak perdede görkezilendigini aňladýar.Kiçijik çukur LED ekrany dünýä inensoň, ýapyk meýdanlarda ulanylyp başlaýar we kem-kemden proýeksiýa çalşylýar ...

 • Açyk doly reňkli LED displeýiň güýçli funksiýasy.

  Açyk doly reňkli LED displeýiň güýçli funksiýasy.Açyk doly reňkli LED displeý, tebigy çal, rahat we amatly wizual tejribe getirýän ýokary çal masştab, ýokary täzeleniş tizligi we ýokary çarçuwanyň üýtgeme aýratynlyklaryna eýedir;şol bir wagtyň özünde S ...

 • Maslahat görkeziş enjamy, işiň netijeliligi üçin möhümdir, sebäbi ol 60% -den gowrak maglumat ýygnaýar.

  LED wirtual studiýa displeý çözgüdi: Pikiriňizi wizual we durmuşa geçiriň.Wirtual film studiýalaryny döretmek ýa-da onlaýn bilim almak üçin has köp mümkinçilik gözleýärsiňizmi?7680Hz ultra-ýokary täzeleniş tizligi, 144Hz ýokary kadr tizligi we 22bit + çal reňkli ýylmanak üpjün edýär ...

 • LED Hytaý 2020 · Şençzhenen

  2016-njy ýylda döredilen Şençzhenen ULS Displeý Tehnologiýa Co.Häzirki wagtda kompaniýamyzda 22 sany professional LED inerseneri we p ...

 • 2019 ISLE GUANGZHOU

  2016-njy ýylda döredilen Şençzhenen ULS Displeý Tehnologiýa Co.Häzirki wagtda kompaniýamyzda 22 sany professional LED inerseneri we p ...